Er moet iets gebeuren! Wat nu?

Quick start

Door een aantal gesprekken, een analyse van beschikbare documentatie en een (persoonlijke) brainstormsessie krijgen we inzicht in het project. Het project wordt afgekaderd, een conceptplan van aanpak en advies wordt opgeleverd. Doorlooptijd tussen 2 en 5 dagen, afhankelijk van de situatie.

Projectmanagement

Met strak projectmanagement, duidelijke afspraken en verwachtingen, een reële planning, mijlpalen en voortgangsrapportages wordt het project goed van A naar Z geleid. Vul dat aan met enthousiasme, gezonde kritiek, prettige, mensgerichte samenwerking en 20 jaar ervaring: dat is projectmanagement die meerwaarde voor het project en de organisatie brengt.

Communicatiemanagement

Het neerzetten van communicatielijnen die meegroeien met de organisatie. Strategie, plan en management. Van tekst tot evenement, van structuur neerzetten tot operationeel begeleiden. Effectieve, geïntegreerde en herkenbare communicatie. Creatief en aansprekend. Net even anders.

Workshop

Het faciliteren van een sessie of een meeting draagt bij aan goede documentatie, duidelijke beslissingen en concrete acties. De facilitator is doelgericht, let op de tijd, het proces, de dynamiek in de groep en de resultaten. Afhankelijk van de doelstellingen en beoogde resultaten wordt de vorm gekozen: creatief, informatief, oriënterend, brainstorm, gericht op beslissing of afstemming, etc.